• ewelinasobolewska

YOUR SIMPLE LIVING. PLEASE CHECK, HOW I CAN HELP YOU.

Updated: Jan 20

Always wanted to make yor life more simple? Your dreams about more organized space can come true.

All you need is less.


LETTING GO IS SO HARD,

BUT BEING FREE IS BEAUTIFUL.


If you feel overwhelmed by the number of items at your home, or you do not know how to organize space better - I will be happy to help you.


I started my experience with decluttering in the apartments where I lived in and where I moved out. Before I packed all items - I checked myself if I wanted to take them with me to a new place. Limiting the amount freed me from the stress of packing, moving and unpacking things which I don't want to use anymore. Organizing spaces, cupboards, wardrobes, drawers, rooms always relaxed me, and the final result makes me happy.


A great number of business and private trips help me to optymalize my bags – not to take too much with me :)THE FIRST STAGE IS DIRECT CONSULTATION AT YOUR HOME.

I’m working with you at your home to learn about your needs and expectations and to define places to organize.

We analyze how you feel at home now and how you would like to feel.

I’m preparing a decluttering plan, it’s implementation stages as well as necessary time to make changes at your home.

I advise on which organizers and systems to choose for easier storage.

We need about 2 hours for consultation.IF YOU PREFER TO USE MY SUPPORT,

I SUGGEST A DECLUTTERING SESSION WHICH I'M MAKING AT YOUR HOME.

I’m making a selection of things into categories: STAY, LEAVE, SELL.

I’m organizing and adapting storage spaces.

I fill the storage spaces with your things to make your surrounding comfortable for you.

I care about the esthetics view of newly organized places.

I prepare items from two other categories accordingly: LEAVE AND SELL.


We need about 5 hours a day for the decluttering session. This is the optimal time.

If need be, we can modify the time by increasing or decreasing the number of hours.

I also help in moving, unpacking and organizing yourself in a new place.

Additional costs: traveling costs, purchase of containers to organize.


***


Jeśli czujesz się przytłoczona ilością przedmiotów w swoim domu, lub nie wiesz jak lepiej zorganizować przestrzeń w swoim domu – chętnie Ci w tym pomogę.


Swoją drogę z declutteringiem rozpoczęłam w mieszkaniach w których mieszkałam i z których się wyprowadzałam. Zanim wszystkie przedmioty zostały spakowane – sprawdzałam sama ze sobą, czy chcę je zabrać ze sobą w nowe miejsce. Ograniczenie ilości uwalniało mnie od stresu związanego z pakowaniem, przenoszeniem i wypakowywaniem rzeczy, których nie używam. Organizowanie przestrzeni, szafek, szaf, szuflad, pomieszczeń zawsze mnie relaksowało, a efekt końcowy dawał radość.


Wiele służbowych i prywatnych podróży nauczyło mnie pakować mniej rzeczy:)


PIERWSZYM ETAPEM JEST KONSULTACJA BEZPOŚREDNIA W TWOIM DOMU..

Pracuję z Tobą w Twoim domu nad poznaniem Twoich potrzeb i oczekiwań oraz zdefiniowaniu miejsc do zorganizowania.

Analizujemy jak obecnie czujesz się we własnym domu, a jakbyś chciała się czuć.

Przygotowuję plan declutteringu, wraz z podziałem na etapy i czas wprowadzania zmian w Twoim dom.u

Doradzam jakie organizery i systemy wybrać, aby ułatwić przechowywanie.

Na konsultację potrzebujemy ok. 2 godziny.


JEŚLI WOLISZ SKORZYSTAĆ Z MOJEGO WSPARCIA, PROPONUJĘ, SESJĘ DECLUTTERINGU, KTÓRĄ WYKONUJĘ W TWOIM DOMU, CZYLI:

Grupuję rzeczy na kategorie: ZOSTAWIAM, ODDAJĘ, SPRZEDAJĘ.

Organizuję i dostosowuję miejsca do przechowywania.

Umieszczam w nich poukładane przedmioty, aby ich używanie było wygodne dla Ciebie.

Dbam o estetykę nowo zorganizowanych miejsc.

Przygotowuję odpowiednio przedmioty z pozostałych 2 kategorii: ODDAJĘ I SPRZEDAJĘ.

Na sesję declutteringu potrzebujemy ok. 5h dziennie. Jest to optymalny czas.

Jeśli sytuacja tego wymaga, to modyfikujemy czas, zwiększając lub zmniejszając ilość godzin.

Pomagam również w przeprowadzkach, rozpakowywaniu oraz organizacji w nowym miejscu.

Koszty dodatkowe: koszty dojazdu i zakup pojemników do organizowania.


161 views0 comments

Recent Posts

See All